РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

През периода 09 – 16 октомври 2019г., се проведоха множество родителски срещи с логистичната подкрепа на НЧ,,Васил Левски 1965″. На родителските срещи присъстваха родители на ученици, учещи във всички училища на територията на Община Кюстендил. На срещите се отзоваха директори, учители, представители на РУО, Агенция социално подпомагане, представители на НПО и др. Срещите се проведоха във връзка с внушенията свързани с отнемането на деца от училище и за информираност, че национална стратегия за детето официално е спряна.
Важно е да се отбележи, че за първи път има такава масовост на провеждане на изнесени родителски срещи и толкова голяма посещаемост от страна  родители.

ОБЯВА!

Народно Читалище ,,Васил Левски 1965″, търси да назначи офис – мениджър.

Изисквания:

-лицето да не е навършило 29г. възраст

-да притежава диплома за средно образование

-да е регистрирано в Бюро по труда гр.Кюстендил 

-работа с уоърд и ексел

-добра комуникативност

Обявата е валидна до 01.09.2019г. Необходими документи за подаване автобиография европейски формат, бележка че сте регистриран в бюро по труда Кюстендил, диплома за завършено средно образование. (Кандидатите които  коректно са  подали необходимите документи ще бъдат поканени на интервю).

5 дневна работна средмица.

Заплата – 600лв.