Екип

Петър Трайчов Игов е председател на НЧ,,Васил Левски 1965”.  Петър е роден 30.09.1988г. в гр.Кюстендил. През 2010г. завършва  бакалавърска степен във ВТУ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , ,,Начална училищна педагогика и ромски език“. През 2012г. Успешно завършва магистърска програма НВУ ,,Национална и регионална сигурност   с профил защита на класифицирана информация и управление на кризи“.  През 2017г. Успешно защитава докторска дисертация на тема ,,Съвременни заплахи от тероризъм“.

От 2013г. е председател на НЧ,,Васил Левски 1965“. От 2014г. работи като възпитател  и учител  в НУ,,Св.Св.Кирил и Методий“ до 2018г. От 2019г. работи като педагогически съветник към ОУ ,,Иван Вазов“.  Петър е семеен. Има едно дете. Хобито му е да спортува и чете.

 

 

 

 

 

 

Антоанета Стефанова Николова е финансов мениджър на НЧ,,Васил Левски 1965“. Родена е на 05.02.1948г.Семейна с едно дете. Тя се грижи за счетоводството на читалището. За паричните потоци. Често се шегуваме с нея, че тя е най – важният човек в читалището. Освен, че е най – важният човек тя е и най – възрастния служител в читалището и заради това всички имаме дълбок респект към нея.

 

Славчо Стоянов Филипов – теренен работник в НЧ,,Васил Левски 1965“. Славчо е роден на13.04.1968г. Семеен с  пет деца. Хобито му е гледане на филми. Той се грижи за поддържането на офиса на читалището.

Асeния Ангелова Данчова е библиотекар в НЧ,,Васил Левски 1965“. Родена е 24.03.1991г. в Кюстендил. Ася е семейна с едно дете.  Работи от една година в читалището. Хобито и е да пазарува. Тя е нежната страна на НЧ,,Васил Левски 1965‘‘.

Рангел Петров Дамянов е  секретар и касиер  на НЧ,,Васил Левски 1965“. Роден е на 24.04.1984г.  Семеен с едно дете. Хобито му е спортуване на бойни спортове. Също на него са делегирани длъжности по организирането и отбелязването на различни мероприятия организирани от читалището.