16 – май Ден на ромската съпротива

Денят на ромското съпротивление като символ и движение е иницииран от френската гражданска организация La Voix des Rroms. Той е изграден върху разкази както на ромски, така и на не-ромски свидетели, свидетелстващи за събитията от 16 май 1944 г. в „Циганския семеенлагер” на Аушвиц – Биркенау.
Според тези свидетелства, ромите в лагерния участък  са били предварително информирани от мрежата за вътрешна съпротива на лагера на 15 май 1944 г., че нацистите са планирали да изтребят всички роми в лагера на следващия ден. Тогава ромските мъже, жени и деца събират камъни и импровизирани инструменти и на 16 май оказват съпротива. Нацистите
се опасяват, че този съпротивен метеж може да се разпространи и в други части на лагера и се оттеглят. По-късно през май те прехвърлят по-голямата част от ромите в други концлагери. Останалите 4000-4300  роми биват отведени в газови камери и загиват през нощта на 2 август,
дата която през 2015 г. е призната за Международен ден на паметта на ромите в Холокоста. Макар някои проучвания да оспорват дали въстанието се е случило на 16 май или дали изобщо се е случило, ромите са се борили по различни начини за правата си по време на Вторатасветовна война. От самото начало те протестират срещу дискриминационните закони, правят
опити да освободят депортираните членове на семействата си и работят с групи за съпротива. Oтбелязването на 16 май е не само възпоминание на историята. То има важна цел днес да се повиши осведомеността за механизмите и стратегиите, които ромите използват за борба
и противодействие на антициганизма по целия свят преди и сега

Текста е копиран от phirenamenca.eu

Благодарности на Дикто Йорданов за прекрасния клип!

Хабитат България успешно изпълни 6 годишна програма

Хабитат България изпълни успешно 6-годишна програма за подобряване жилищните условия на семейства с ниски доходи

През последните 6 години Хабитат България работи по утвърден модел за предоставяне на общностна подкрепа включваща: предоставяне на микрофинансиране за подобряване на жилището на семейства с ниски доходи; повишаване капацитета на местната общност чрез обучения за жизнени умения; осигуряване на допълнителни социални и общностни услуги чрез схема за грантово финансиране на малки проектни инициативи; подпомагане ранното детско развитие и осъзнатост по въпроси, свързани с грижата за дома и семейния бюджет чрез образователна настолна игра.  В периода юли 2014 г. – декември 2020 г. инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на „ФОНДАЦИИ ВЕЛУКС“ в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” и със съдействието на 8 местни неправителствени организации.

Една от организациите при изпълнение на инициативата бе НЧ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965“.

През тези 6 години по гореописаната програма НЧ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965“ успя да:

  • Предостави 214 заема на семейства отглеждащи деца с ниски доходи
  • Подпомогне 221 семейства и 548 деца
  • Организира 7 обучения с над 170 участника
  • През програмата Читалището имаше възможност да реализира и малки инициативи свързани с образование на деца и ученици в предучилищно и училищно образование. За нас най – важния резултат, който постигнахме е, че успяхме да помогнем на над 50 деца в предучилищна и училищна възраст да имат достъп до образование, да ги върнем в образователната система и да се задържат в училище.
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Фондации ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени  фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен,  и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 35 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени. www.hfh.bg

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

През периода 09 – 16 октомври 2019г., се проведоха множество родителски срещи с логистичната подкрепа на НЧ,,Васил Левски 1965″. На родителските срещи присъстваха родители на ученици, учещи във всички училища на територията на Община Кюстендил. На срещите се отзоваха директори, учители, представители на РУО, Агенция социално подпомагане, представители на НПО и др. Срещите се проведоха във връзка с внушенията свързани с отнемането на деца от училище и за информираност, че национална стратегия за детето официално е спряна.
Важно е да се отбележи, че за първи път има такава масовост на провеждане на изнесени родителски срещи и толкова голяма посещаемост от страна  родители.

ОБЯВА!

Народно Читалище ,,Васил Левски 1965″, търси да назначи офис – мениджър.

Изисквания:

-лицето да не е навършило 29г. възраст

-да притежава диплома за средно образование

-да е регистрирано в Бюро по труда гр.Кюстендил 

-работа с уоърд и ексел

-добра комуникативност

Обявата е валидна до 01.09.2019г. Необходими документи за подаване автобиография европейски формат, бележка че сте регистриран в бюро по труда Кюстендил, диплома за завършено средно образование. (Кандидатите които  коректно са  подали необходимите документи ще бъдат поканени на интервю).

5 дневна работна средмица.

Заплата – 600лв.